ANDI MUHAMMAD FUDAIL

NAMA LENGKAP                    : ANDI MUHAMMAD FUDAIL, SE
N I P                                            : 19601231 198303 1 245
TEMPAT TANGGAL LAHIR   : SENGKANG , 06 APRIL 1960
A G A M A                                 : ISLAM

 

RIWAYAT PENDIDIKAN

  • SDN. WAJO TAHUN 1972
  • SMPN 1 MAROS TAHUN 1976
  • SMA N 1 MAROS TAHUN 1980
  • S1 STIM WIRA BHAKTI MAKASSAR TAHUN 2007

RIWAYAT JABATAN

STAF UPTD SAMSAT WIL PARE-PARE (2009- 2010)
BENDAHARA PENGELUARAN UPTD SAMSAT WIL PARE-PARE (2010 –2012)
STAF PENGELUARAN SAMSAT UPTD WIL PARE-PARE(2013 –2014)
KASI PENAGIHAN DAN PENERIMAAN SAMSAT UPTD WIL PARE-PARE(2013 –2017)
KASI PENDATAAN DAN PENAGIHAN SAMSAT UPTD WIL PARE-PARE (2017 –SEKARANG)

BACK